Rýchly a jednoduchý
príjem tovaru!
Maximálna produktivita
obalového hospodárstva!

Pooling Europaliet

GOPALL je otvorený pooling paliet (EPAL/UIC), ktorý kombinuje hlavné prednosti uzavretého poolingu (CHEP, LPR,...) a systému výmeny europaliet. Efektivita GOPALL systému je založená na hustote siete zapojených partnerov – GOPALL Pointov (DC reťazcov, sklady logistických firiem, a pod.)

GOPALL Vám prinesie zrýchlenie príjmu, efektívnejšie paletové hospodárstvo
aj dodatočný príjem

Takto vyzerá GOPALL proces:

GOPALL proces je nastavený tak, aby sa dal prispôsobiť Vašim procesom a systémom a nestratil pritom svoje hlavné výhody. Vďaka cennému know-how našich IT kolegov s Vami nájdeme optimálny spôsob systémovej integrácie tak, aby boli Vaše povinnosti spojené s GOPALL minimálne.

Proces príjmu
1
Vytvorenie avíza
V GOPALL aplikácii vytvorí dodávateľ avízo závozu Vami objednaného tovaru

Dostanete notifikáciu so všetkými potrebnými detailmi (najmä Vaše číslo objednávky), ktoré od tej chvíle nájdete aj vo svojej GOPALL Aplikácii.

2
Prevzatie paliet
Palety s tovarom sú vyložené, vizuálne skontrolované

Pracovník príjmu vykoná bežný proces na ktorého konci dohodnutým spôsobom odovzdá informácie o počte a stave preberaných paliet.

3
Záznam dát
Počet prevzatých paliet je zaznamenaný do GOPALL aplikácie

Príslušný počet prevzatých paliet je pripísaný na GOPALL účet dodávateľa. Obchodník (GOPALL Point) nemusí palety podľa dodávateľov akokoľvek rozlišovať.

4
Zvoz paliet
GOPALL sleduje stavy paliet v GOPALL Pointe a sám iniciuje ich odvoz

Akonáhle sa nazhromaždí celovozové množstvo paliet, zaistí GOPALL ich odvoz z GOPALL Pointu, paletové konto je aktualizované.

Čo získate, ak sa stanete partnerom GOPALL?

Odmena za poskytované služby

GOPALL platí za služby, ktoré mu partneri poskytujú, férovú odmenu. Sme otvorení aj marketingovej a inej vzájomne výhodnej spolupráci.

Rýchly príjem tovaru bez paletovej výmeny

Príjem tovaru sa skráti len na čas samotnej vykládky, žiadne vouchery, vrátené palety, dohady ani iné komplikácie

Zvozy paliet len ​​celovozovo

Palety odváža iba jeden partner - GOPALL, a to vždy v celovozovom množstve. Vďaka tomu je Vaše obalové hospodárstvo efektívnejšie.

Jednoduchý a prívetivý nástroj

GOPALL Aplikácia je vytvorená pre maximálnu efektivitu všetkých aktivít, ktoré sa v nej odohrávajú od samotného príjmu až po prehľad transakcií.

Podstatne znížite svoju uhlíkovú stopu

Redistribúciu (zvozy) paliet realizujeme na krátke vzdialenosti a teda sme schopní znížiť uhlíkovú stopu paliet až o 70%!