FAQ - Často kladené otázky

Čím sa líši GOPALL Pooling Europaliet od uzavretého poolingu?
GOPALL Vás nenúti využívať "špeciálne" farebné palety, ktoré Vás môžu limitovať obmedzenou využiteľnosťou (sú iba čiastočne akceptované u maloobchodníkov). Naopak, využijete EUR palety, ktoré už máte. Vďaka systému GOPALL sa nemusíte starať o ich zvozy, kvalitu ani administratívu - to všetko zaistí GOPALL za Vás.
Aká je cena oproti uzavretému poolingu?
Zhruba polovičná! Väčšina našich zákazníkov má cenu, ktorá sa pohybuje okolo 1,50€ za jednu paletu. Je to konečná cena!
Čo znamená, že je cena konečná?
Prioritou spoločnosti GOPALL je, aby zákazníci nemuseli na palety myslieť. Od toho sa odvíja aj náš prístup k cenotvorbe. Na začiatku spolupráce je dohodnutá a zmluvne zakotvená PAUŠÁLNA – KONEČNÁ cena a tá sa len násobí počtom paliet, ktoré cez systém GOPALL „pretečú“. Žiadne prekvapenia!
Ako teda vyzerá fakturácia GOPALL?
Veľmi jednoducho. V podstate je to len rovnica: cena x počet paletových tokov = celková mesačná útrata. Samozrejme, každému zákazníkovi poskytujeme aj detailný rozpis jednotlivých závozov, od ktorých je finálna cena odvodená.
Ako je možné, že GOPALL cena je taká nízka, hoci obsahuje aj spätnú dopravu paliet?
GOPALL disponuje hustou sieťou tzv. GOPALL Pointov – miest, cez ktoré palety pretekajú, kde sa opravujú a odkiaľ sa maximálne účelne redistribuujú. Spätné závozy paliet sú tak realizované na veľmi krátke vzdialenosti, čo predstavuje podstatnú úsporu.
Niektoré maloobchodné reťazce nazerajú na dodané palety veľmi prísne a niektoré palety neuznávajú, čo spôsobuje veľké straty. Ako je to v systéme GOPALL?
GOPALL platí partnerom za opravy, manipuláciu a niektoré ďalšie služby tak, aby nerizikové vady paliet neboli zdrojom strát a odpisov. Náklady s tým spojené sú obsiahnuté v cene pre zákazníkov, takže predchádzajúce náklady spojené s neuznanými paletami odpadajú.
Čo znamená "riziková" vada palety?
Riziková, alebo aj kritická, vada palety je taká, ktorá predstavuje riziko pre zamestnancov GOPALL Pointu či už pri manipulácii alebo pri skladovaní spolu s tovarom. Typicky sa jedná o chýbajúce alebo kriticky poškodené spodné dosky paliet, špalky - najmä rohové, a pod.
Garantuje GOPALL kvalitu paliet, ktoré svojim zákazníkom vracia?
Áno, samozrejme. GOPALL je schopný, vďaka svojim strategickým partnerom, zaistiť konzistentné, spoľahlivé palety, ktoré zákazníci nemusia nijako triediť a samozrejme ani opravovať. Sú rovno použiteľné pre ďalšiu manipuláciu.
Po akej dobe GOPALL vráti palety odložené na niektorom z GOPALL Pointov?
Akonáhle sa nazhromaždí celokamiónové množstvo paliet, teda viac ako 495, GOPALL zaistí ich dodanie späť na miesto určené zákazníkom. Využíva sa ale KUMULATÍVNY princíp, takže nezáleží na tom, či zákazník odložil 495 paliet na jednom alebo viacerých GOPALL Pointoch. Vďaka tomu sa priemerná doba vrátenia oproti existujúcemu riešeniu významne skráti. Zákazník zároveň potrebuje menšie množstvo paliet na rovnaký počet paletových tokov!
Aká administratíva je spojená so systémom GOPALL?
Minimálna! Na začiatku spolupráce aktivujeme pre Vašich pracovníkov GOPALL aplikáciu – nástroj, v ktorom je možné vykonať všetky nevyhnutné aktivity: zadať avíza, skontrolovať paletové transakcie, stiahnuť faktúru. Inou administratívou GOPALL zákazníkov nezaťažuje.