Rychlý a jednoduchý
příjem zboží!
Maximální produktivita
obalového hospodářství!

Pooling Europalet

GOPALL je otevřený pooling palet (EPAL/UIC), který kombinuje hlavní přednosti uzavřeného poolingu (CHEP, LPR,...) a systému výměny europalet. Efektivita GOPALL systému je založena na hustotě sítě zapojených partnerů - GOPALL Pointů (DC řetězců, sklady logistických firem, atp.)

GOPALL Vám přinese zrychlení příjmu, zefektivní paletové hospodářství
a vytvoří dodatečný příjem

Takhle vypadá GOPALL proces:

GOPALL proces je nastavený tak, abychom ho byli schopni uzpůsobit Vašim procesům a systémům aniž bychom ztratili jeho hlavní výhody. Díky know-how našich IT kolegů s Vámi najdeme optimální způsob systémové integrace tak, aby Vaše aktivity spojené s GOPALL byly minimální.

Proces příjmu
1
Vytvoření avíza
V GOPALL aplikaci vytvoří dodavatel avizo závozu Vámi objednaného zboží

Obdržíte notifikaci se všemi potřebnými detaily (zejména Vaše číslo objednávky), které od té chvíle naleznete také ve své GOPALL Aplikaci.

2
Převzetí palet
Palety se zbožím jsou vyloženy, vizuálně zkontrolovány

Pracovník příjmu provede běžný proces na jehož konci dohodnutým způsobem předá informace o počtu a stavu přebíraných palet.

3
Záznam dat
Počet převzatých palet je zaznamenán do GOPALL aplikace

Příslušný počet převzatých palet je připsán na GOPALL účet dodavatele. Obchodník (GOPALL Point) nemusí palety dle dodavatelů jakkoliv rozlišovat.

4
Svoz palet
GOPALL sleduje stavy palet v GOPALL Pointu a sám iniciuje jejich odvoz

Jakmile se nashromáždí celosvazové množství palet, zajistí GOPALL jejich odvoz z GOPALL Pointu, paletové konto je aktualizováno.

Co získáte stanete-li se partnerem GOPALL?

Odměna za poskytované služby

GOPALL platí za služby, které mu partneři poskytují, férovou odměnu. Jsme otevřeni i marketingové a jiné vzájemně výhodné spolupráci

Rychlý příjem zboží bez paletové výměny

Příjem zboží se zkrátí jen na čas samotné vykládky, žádné vouchery, vracené palety, dohady ani jiné komplikace

Svozy palet jen celovozově

Palety odváží jen jeden partner - GOPALL, a to vždy v celovozovém množství. Díky tomu je Vaše obalové hospodářství efektivnější.

Jednoduchý a přívětivý nástroj

GOPALL Aplikace je vytvořena pro maximální efektivitu veškerých aktivit, které se v ní odehrávají od samotného příjmu po přehled transakcí

Podstatně snížíte svou uhlíkovou stopu

Redistribuci (svozy) palet realizujeme na krátké vzdálenosti a tudíž jsme schopni snížit uhlíkovou stopu palet až o 70%!